מהנעשה בישיבה

מורה המאה בישיבת נעם!!

הרב אבישי סגל, ר"מ כיתה י'1 זכה בתואר "מורה המאה" של החמ"ד לשנה"ל תשפ"א. בטקס החגיגי שנערך השתתפו המורים  הזוכים, ראשי החמ"ד, מנהלים ומפקחים. המורים הזוכים הועלו על נס בשל פעילותם החינוכית המיוחדת שבשלה זכו בתואר "מורי המאה". תעודה הוענקה לזוכים.

שקופית קודמת
שקופית הבאה