מהנעשה בישיבה

מלווה מלכה לדמותו של הרב יונתן זקס זצ"ל

נגן וידאו