מהנעשה בישיבה

ערבות הדדית - הלכה למעשה !

אחד מהיסודות עליהם אנו מחנכים את תלמידנו היא – "ערבות הדדית"..
ישנם סיבות רבות בתקופה זו, מדוע להסתגר בבית, ובודאי לא ללכת לבתים אחרים.
 
אבל אנחנו בחרנו אחרת…
 
 
ישנם כיום אנשים מבוגרים רבים, הנמנעים מלצאת למקומות ציבוריים.
כאן מוצאים אנו את מקומנו, מידי שבוע, יוצאים תלמידי הישיבה (משכבות ט'  י') עם חלות טריות לשבת אותם הם ארזו,
ומביאים חיוך, שמחה, נחת וגם חלה לבית אנשים אלה.
בישיבה אנחנו לא רק מדברים על …  אלא עושים את…
חיממתם את הלב !