תורת חיים

בית המדרש הינו הלב הפועם של הישיבה, הוא מלא חיים, מחובר לחיים ומשפיע על החיים.

זהו בית מדרש תוסס מאד, גדוש בלימוד ובאינטראקציות בין התלמידים והר"מים, בין האברכים ותלמידי החכמים, ההורים, הסבים והסבתות.

חשוב לנו שהתורה תהיה מחוברת לתלמידים ולחיים שלהם בקשר עמוק, שהקשר לתורה ולעבודת ה' יהיה קשר חי ואמיתי ושהתלמידים יתפתחו להיות 'לומדים עצמאיים' באופן כזה שתמיד יוכלו לפתוח ספר ללמוד ולהתחבר בכוחות עצמם אל התורה.

תורת חיים

בית המדרש הינו הלב הפועם של הישיבה, הוא מלא חיים, מחובר לחיים ומשפיע על החיים.

זהו בית מדרש תוסס מאד, גדוש בלימוד ובאינטראקציות בין התלמידים והר"מים, בין האברכים ותלמידי החכמים, ההורים, הסבים והסבתות.

חשוב לנו שהתורה תהיה מחוברת לתלמידים ולחיים שלהם בקשר עמוק, שהקשר לתורה ולעבודת ה' יהיה קשר חי ואמיתי ושהתלמידים יתפתחו להיות 'לומדים עצמאיים' באופן כזה שתמיד יוכלו לפתוח ספר ללמוד ולהתחבר בכוחות עצמם אל התורה.

תוכניות בית המדרש:

כיתת בית מדרש

חבורה שלומדת יחד כל יום עם רב מוביל. החבורה גדלה ומתפתחת בלימוד גמרא מקיף ומעמיק. ומעצימה את הלימוד בבית המדרש.

סדנאות תפילה

הכנה רוחנית לתפילה מתוך עיון והעמקה במקורות, ניגונים ושירים. קבלת שבת משותפת לתלמידי חטיבת הביניים, שירה ולימוד לקראת שבת.

גמראתון

למשך 4 ימים מלאים הישיבה הופכת לישיבה גבוהה: לימוד, שיחות, משחקים אתגריים סביב לימוד, חידונים ועוד... התלמידים חווים איך זה להיות בישיבה גבוהה.

כיתת בית מדרש

חבורה שלומדת יחד כל יום עם רב מוביל. החבורה גדלה ומתפתחת בלימוד גמרא מקיף ומעמיק. ומעצימה את הלימוד בבית המדרש.

גמראתון

למשך 4 ימים מלאים הישיבה הופכת לישיבה גבוהה: לימוד, שיחות, משחקים אתגריים סביב לימוד, חידונים ועוד... התלמידים חווים איך זה להיות בישיבה גבוהה.

סדנאות תפילה

הכנה רוחנית לתפילה ועיון תפילה, ניגונים ושירים לפני תפילה. קבלת שבת של החטיבה – שירה ולימוד לקראת שבת.

מפגש עם אנשי חינוך ורוח

בבית המדרש לומדים באופן קבוע אברכים המלווים את התלמידים בלימודם בבית המדרש. ומעת לעת מתקיימים מפגשים עם מגוון דמויות תורניות, אנשי חינוך ורוח.

חפץ הלב

לימוד יומי קבוע של גמרא דף יומי, פרק יומי ב: משנה, תנ"ך ורמב"ם.


מלווה אישי

מלווה ומדריך אישי למעוניינים לצאת למסע רוחני.


מלווה אישי

הדרכה אישית בתחום התורני - אמונימפגש עם
אנשי חינוך ורוח

בבית המדרש לומדים באופן קבוע אברכים המלווים את התלמידים בלימודם בבית המדרש. ומעת לעת מתקיימים מפגשים עם מגוון דמויות תורניות ותלמידי חכמים.

חפץ הלב

לימוד יומי קבוע של גמרא דף יומי, פרק יומי ב: משנה, תנ"ך ורמב"ם.


התוכנית מקדמת

בכל דרכך דעהו

לפתח לומד עצמאי

תורת
חיים

סוגיות
באמונה

התוכנית מקדמת

בכל דרכיך דעהו

התורה של בית המדרש שלנו מדגישה ומכוונת את תלמידנו – בכל דרכך דעהו. בכל רגע ובכל מעשה בו כרגע אני עוסק, אני מזמן את עצמי לחבר את כוונתי ואת תשומת ליבי לריבונו של עולם. משם מקור הברכה להשפיע ברכה במעשה ידי לעולם.

לפתח לומד עצמאי

שתי המתנות הגדולות שלנו לתלמידנו הם אהבת הלימוד ועצמאות בלימוד. אנו מאמינים כי בעזרת חיבור ושייכות התורה לחיי התלמידים ומתוך הקניית כלים ופיתוח מיומנויות לעצמאות בתהליך הלמידה, צומחת בתלמידים היכולת ללמד את עצמם – בעצמם עם בשלות ובגרות לחשיבה עצמאית. 

לימוד הורים ובנים

ערבי לימוד משותפים עם בני המשפחה כגון: אמהות ובנים, אבות ובנים, 'בוקר סבבא'-לימוד עם הסבים והסבתות

הלימוד פותח צוהר להתבוננות משותפת  למקורות נבחרים המציפים נושאים ודילמות אשר מעסיקות את עולמם של הנערים.

הלימוד המשותף מאפשר מעורבות מיוחדת, שיתוף רעיונות, שיח וחיבור רגשי ותובנות הדדיים עם הניסיון הרחב שמביאים איתם ההורים יחד עם רוח החדשנות והרעננות שמביאים איתם הילדים.

סוגיות באמונה

בית המדרש הוא מקום בו לוקחים את השאלות שלך ברצינות. זהו בדיוק המרחב והאקלים המתאים לברר ולדון בעומק במגוון נושאים בוערים שמטרידים את עולמם של התלמידים. והנושאים רבים: שאלות באמונה, מוסריות, רלוונטיות ההלכה, בינו לבינה, חופש מול קודש ועוד.

בכל דרכיך דעהו

התורה של בית המדרש שלנו מדגישה ומכוונת את תלמידנו – בכל דרכך דעהו. בכל רגע ובכל מעשה בו כרגע אני עוסק, אני מזמן את עצמי לחבר את כוונתי ואת תשומת ליבי לריבונו של עולם. משם מקור הברכה להשפיע ברכה במעשה ידי לעולם.

לפתח לומד עצמאי

שתי המתנות הגדולות שלנו לתלמידנו הם אהבת הלימוד ועצמאות בלימוד. אנו מאמינים כי בעזרת חיבור ושייכות התורה לחיי התלמידים ומתוך הקניית כלים ופיתוח מיומנויות לעצמאות בתהליך הלמידה, צומחת בתלמידים היכולת ללמד את עצמם – בעצמם עם בשלות ובגרות לחשיבה עצמאית. 

לימוד הורים ובנים

ערבי לימוד משותפים עם בני המשפחה כגון: אמהות ובנים, אבות ובנים, 'בוקר סבבא'-לימוד עם הסבים והסבתות.

הלימוד פותח צוהר להתבוננות משותפת  למקורות נבחרים המציפים נושאים ודילמות אשר מעסיקות את עולמם של הנערים.

הלימוד המשותף מאפשר מעורבות מיוחדת, שיתוף רעיונות, שיח וחיבור רגשי ותובנות הדדיים עם הניסיון הרחב שמביאים איתם ההורים יחד עם רוח החדשנות והרעננות שמביאים איתם הילדים.

סוגיות באמונה

בית המדרש הוא מקום בו לוקחים את השאלות שלך ברצינות. זהו בדיוק המרחב והאקלים המתאים לברר ולדון בעומק במגוון נושאים בוערים שמטרידים את עולמם של התלמידים. והנושאים רבים: שאלות באמונה, מוסריות, רלוונטיות ההלכה, בינו לבינה, חופש מול קודש ועוד.

גלריה

גלריה

התלמידים שלנו משתפים: