צוות הישיבה

הרב שמחה ויסמן

ראש רשת "נעם צביה"
וראש והישיבה

הרב אורי ביר

ראש הישיבה

הרב אמיר דדון

מנהל החטיבה

הרב אלי רוזנבאום

מנהל התיכון

הרב נפתלי מרכוס

ר"מ בשכבת י"א

הרב רועי קורצמן- ר'מ

הרב רועי קורצמן

רכז תלמוד ור"מ בשכבת י"א

ברק קרמר- מזכיר ומורה לתנ"ך

ברק קרמר

מזכיר ומורה לתנ"ך

הרב ד"ר גבי חנוכה

רכז תנ"ך

מיקי פישמן

יועץ תיכון

עפרה אבוטבול

מורת חנ"מ + מתמטיקה

איתמר וולר

מורה למתמטיקה

אברון כהן

רכז ומורה לאנגלית

אברהם יעקובסון

מנהל אדמניסטרטיבי

רבקה פלקוביץ- מורה למתמטיקה

רבקה פלקוביץ

מורה למתמטיקה

מרדכי כהן מורה לספרות

מרדכי כהן

מורה לספרות

אוולין כהן

רכזת ומורה למתמטיקה

מרדכי היילי

מנהל תחזוקה

חי חדוות

אב הבית

סגירת תפריט