צוות הישיבה

הרב שמחה ויסמן

ראש רשת "נעם צביה"
וראש והישיבה

הרב אורי ביר

ראש הישיבה

הרב אמיר דדון

מנהל החטיבה

הרב אבישי סגל

מנהל התיכון