על הישיבה

ערכים ואקלים חינוכי

הישיבה חרטה על דיגלה את נושא הנתינה וההתנדבות. שנים לפני שמשרד החינוך הכניס את נושא המעורבות החברתית לתוכנית הבגרות, בישיבה עשו בגרות חברתית מתוך תפיסת עולם שחלק מבניית האישיות של תלמיד – אדם היא מתוך נתינה. כפי שמלמד אותנו הרב דסלר בקונטרס החסד שהנותן בעצם מקבל. תלמידי הישיבה מתחילים את ההתנדבות שלהם עוד בכיתות החטיבה, כך שכל תלמיד יוצא עם כיתתו אחת לחודש להתנדב באופן מרוכז.
הישיבה מעודדת השתתפות בתנועות נוער, ויתרה מזאת דוחפת ותומכת בתלמידיה לקראת יציאה להדרכה (בדך כלל בכיתה י'), מתוך תפיסה שפעילות בתנועות הנוער תורמות לעיצוב אישיותו של הנער, ובאופן בולט ההדרכה תורמת רבות. לא פעם יוצא שתלמידים נגשים לאנשי הצוות רמי"ם והנהלה להתייעץ כיצד לנהוג במצבים מסוימים שאליהם הם נחשפים בתנועות הנוער.
פרויקט שהצטרפנו אליו הוא "יזמות עסקית", עם דגש על היזמות ופחות על העסקית, מתוך מחשבה שיוזמות שיוצאות מתוך האדם הם המנוע לאחר מכן להתפתחות ותרומה לעצמו ולסביבה, מתוך הסתכלות רחבה יותר. בפרויקט זה משתתפים כ-30 תלמידים ועוד רבים "מחכים בתור".
במהלך השותף של השנה, תלמידי הישבה מכיתות ז' ועד כיתות י"ב לוקחות חלק במגוון פרויקטים לטובת הקהילה. ניתן כאן מספר דוגמאות: התלמידים יוצאים לשמח קשישים בבתי אבות ובמועדוניות ברחבי העיר, בראשי חודשים ובערבי חגים – כולם יוצאים שמחים. קיים קשר רציף עם בית הספר היסודי שבשכונה, מגוון פעילויות בכל שכבות הגיל. גם ילדי הגנים בשכונה לא יוצאים מופסדים, בכל ראש חודש וכן לפני חגים ישנה קבוצת תלמידים שמקיימים פעילות עם הזאטוטים.

קידום סובלנות כלפי האחר והשונה

התלמידים בישיבה חווים בחיי היום יום את נושא הסובלנות כלפי האחר, הדבר מתחיל בשילוב תלמידי החינוך המיוחד, גם ברמה הכיתתית וגם ברמה השכבתית. הצרכים של חלק מהתלמידים הללו הם מורכבים, דבר הדורש מכל תלמיד ותלמיד אורך רוח ורצון טוב לעזרה וסיוע עם הכלה באופן קבוע.

תלמידי כיתות י"א וי"ב נפגשים עם תלמידי תיכון גבעת ברנר, תיכון ממלכתי באופן ישיר ללא תיווך וכדומה, המפגש בין העולמות והתרבויות ללא מטרה לוויכוח או שכנוע כי "הדרך שלי" היא האמתית והנכונה, עם שיח בסובלנות , יוצרים קרבה בתוך החברה הישראלית, התלמידים יוצאים ממפגשים אלה מחוזקים ומאמינים בצדקת דרכנו, והיכרות עם ציבור שבאים איתו פחות במגע, באופן מכבד וענייני.

תלמידי הישיבה במהלך התנדבותם ברחבי העיר, נפגשים עם אוכלוסיות שונות ומגוונות. כאשר בחור נחשף לאנשים עם קשיים, אתגרים והתמודדויות יומיומיות קשות, לדוגמא במקומות כגון: 'שלווה' – שם ישנם ילדים עם פגיעות משולבות, וכן ב'קרן אור' – מקום עם ילדים עם לקויות מורכבות הכוללות גם עיוורון הזקוקים לעזרה פיזית גם בפעולות הבסיסיות ביותר. גם כאשר התלמידים בכל שכבות הגיל יוצאות לשמח את אזרחי הגיל

 השלישי שם יש צורך בהרבה סבלנות להיות קשובים לצרכים והרצונות של אותם קשישים.

מעורבות באירועי אלימות

בישיבה ישנה אמירה ברורה וחד משמעית, "אלימות לא בבית ספרנו !". ההתייחסות אלימות "קלה" היא חמורה, כך שנדיר ביותר אירועים חמורים יותר. אנו מסבירים לתלמידים שבבריאת העולם האדם נבדל מבעלי החיים, "ויפח באפיו נשמת חיים" – כפי תרגום אונקלוס – "רוח ממללא" – האדם מובדל מבעלי החיים על ידי זה שיש לו את האפשרות לדבר!, אם ישנה בעיה או מחלוקת וכל כיוצא בזה – אנחנו מדברים !! ואם לא מצליחים בכוחות עצמנו אז פונים לאיש מאנשי הצוות לקבלת סיוע.

קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים

תחום זה חרוט על דגלה של הישיבה, לא כסיסמא אלא כעשיה יומיומית בישיבה. כל תלמיד בתחילת השנה מוזמן לשיחה אישית עם הר"מ שלו, הר"מ מהווה כתובת מרכזית משמעותית לתלמיד, שאותו הוא משתף ומתייעץ גם בתחומים שאינם קשורים באופן ישיר לישיבה או ללמידה. אנו עדים למקרים רבים בהם מגיעים תלמידים לשיחת יעץ כזו. גם לאחר סיום לימודם בישיבה אנו מוצאים תלמידים רבים שחוזרים לאנשי הצוות לשתף ולהתייעץ במגוון נושאים. המורים בשעות הפרטניות שלהם מעבירים שיעור תיגבור, אך לעיתים לא נדירות ישנם אנשי צוות המקיימים שיחות ליווי לתלמידים מסוימים שזוהו על ידי הצוות, בתאום עם הנהלת הישיבה, היועץ והמחנך.

הדבר בא לידי ביטוי גם שלא אחת מוזמנים התלמידים לביתם של הרמי"ם, למסיבות לקראת חגים, לערבי כיתה וכדומה. כמובן שבשבתות ישיבה משפחות הצוות שותפות ומגיעות, אנשי הצוות יושבים עם ובין התלמידים ולא ב'שולחן הכבוד', הדבר כשלעצמו יוצר קירבה מיוחדת.

גיוס לשרות צבאי והתנדבות לשרות לאומי

דרכה של הישיבה ברור לחלוטין בתחום זה. אנו רואים זכות גדולה לשרת את עם ישראל וליטול עמו חלק בתחום השרות הצבאי, כל אחד שיתרום את המירב לפי יכולותיו האישיים והבריאותיים. מי שלא יכו לשרת שרות צבאי, נעודד אותו לתרום בשרות לאומי לטובת העם והמדינה. וכך אנו רואים את בוגרנו יוצאים לשרות צבאי, רובם המכריע לאחר שנת לימוד תורה (לפחות) במסגרת ישיבות גבוהות, הסדר או מכינות קדם צבאיות.

שילוב תלמידי חינוך מיוחד בישיבה

ישיבת נעם משלב לכתחילה את תלמידי החינוך המיוחד בין כתליה.

השילוב נעשה במספר דרכים, האחת, כיתות חינוך מיוחד לסוגיה. כיום ישנם ארבע
כיתות חינוך מיוחד בישיבה, שתי כיתות תקשורת – בכיתות ז' וי', ושתי כיתות
רגשיות – בכיתות ח' וי"א. בכיתה י"א כל התלמידים מכווני בגרות, הישיבה משקיע משאבים רבים כדי לתת תמיכה ריגשית ולימודית בכיתות אלה. הישיבה עובדת בצמוד למדריכת מת"י וקוצרת שבחים רבים בתחום זה. חלק מהתלמידים משולבים בחלק מהמקצועות בכיתות הרגילות, כולל הכנה לבגרות. [כיום ישנם ארבעה תלמידי החנ"מ שעתידים להיבחן ברמה של 4 ו 5 י"ל באנגלית ו….]

יחד עם זאת משלבת הישיבה תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות האם. כיום יש בישיבה חמישה תלמידי תקשורת המשולבים שילוב מלא בכיתות האם, ותלמיד עם תסמונת דאון המשולב גם הוא.

אנו רואים בזה זכות גדולה, והדבר הינו חלק מדרכנו החינוכית, לדעת לקבל ולכבד אנשים עם צרכים מיוחדים, ב"ה אנו קוצרים פירות יפים גם בתחום זה.

סגירת תפריט