מה כתבו עלינו

"עולם קטן" - פרשת ויקהל-פקודי תשפ"א
"עולם קטן" - פרשת בשלח תשפ"א
"מצב הרוח" - פרשת ויקהל-פקודי תשפ"א
"עולם קטן" - פרשת בא תשפ"א