על התוכנית

תוכנית מנהיגות צעירה בנויה על מגוון רחב של מסעות שטח המתקיימים לאורך כל חלקי הארץ מהצפון, עד הדרום, סובב ירושלים והשפלה. 

מסעות אלו כוללים צעידת שטח אתגרית, סדנאות, מפגשי לימוד ומעגלי שיח לצד תוכנית מנהיגות צעירה המעודדת אחריות, גיבוש, שותפות, יוזמה והובלה תוך חיבור והעצמה לכוחות הנפש, לארץ, למורשת, לנופי בראשית, לאדמה ולשמיים.

על התוכנית

תוכנית מנהיגות צעירה בנויה על מגוון רחב של מסעות שטח המתקיימים לאורך כל חלקי הארץ מהצפון, עד הדרום, סובב ירושלים והשפלה. 

מסעות אלו כוללים צעידת שטח אתגרית, סדנאות, מפגשי לימוד ומעגלי שיח לצד תוכנית מנהיגות צעירה המעודדת אחריות, גיבוש, שותפות, יוזמה והובלה תוך חיבור והעצמה לכוחות הנפש, לארץ, למורשת, לנופי בראשית, לאדמה ולשמיים.

שביל ישראל

הרב שמחה ויסמן / ראש הישיבה

"השביל בונה חוסן נפשי, שהופך תלמיד להיות חלק מארץ ישראל, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בעולמו, לבנות את אישיותו, לשאת באחריות, להבין ולהרגיש מה היא חבורה, כוחה ועוצמתה".

שביל ישראל הינו "חלון הראווה" של ישיבת נֹעם המלמד על עולמה הפנימי של הישיבה

"פריצת הדרך" של הישיבה בפרויקט שביל ישראל לישיבה שאינה סביבתית, מלמדת על חשיבה שונה, יצירתית, האווירה בישיבה, דרכה החינוכית ובעיקר על אמונה גדולה.

אמונה בבורא עולם – מה רבו מעשיך ה'! 
אמונה שהשמים הם הגבול – הבלתי יאומן נהיה אפשרי!
אמונה ביכולת ובכוח הרצון של כל אחד ואחד,ובידיעה ש"הכל בראש"!!

שביל ישראל אינו סתם 'עוד שביל'...
אלא "שביל לנשמה"!!

השביל בונה חוסן נפשי, שהופך תלמיד להיות חלק מארץ ישראל, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בעולמו, לבנות את אישיותו, לשאת באחריות, להבין ולהרגיש מה היא חבורה, כוחה ועוצמתה.

חלק בלתי נפרד מהצעידה הוא השיח. שיח פנימי של עיבוד החוויות, הקשיים והאתגרים, לגדילה ולהעצמה. השיח הינו חלק מהשפה המיוחדת של ישיבת נועם בחיי היומיום ואינה פוסקת אלא מתעצמת בשביל.

הלכה למעשה

הלכה למעשה, במהלך שנתיים, צועדים תלמידים המעוניינים, מכיתות ח' – י"א, את כל שביל ישראל מצפון לדרום !  (1,000 ק"מ !)  על חשבון ימי לימודים וימי חופשה. 

כל שנתיים מתחיל מחזור חדש. בשנת תשפ"ב החל לצעוד המחזור השביעי. 

חשיבות גדולה יש ביצירת חבורה – דבוקה, רב גילאית. עם כל הייחודיות של כל שכבה ושכבה, מיוחדת ישיבת נעם בקשר ובאחווה בין השכבות.

ועוד נקודה לסיום:

יש השואלים, לטייל בשביל ישראל על חשבון הלימודים, והלימודים מה יהיה עליהם?!

הניסיון מוכיח ששביל ישראל הינו זרז, מטען, ואולי ה"פסיכולוג" של הצועדים. הוא נותן את הכוח גם ללימודים!!

בישיבת נֹעם אמרת שביליסט - אמרת הכל!!

כמה מילים
על שביל ישראל

הרב שמחה ויסמן / ראש הישיבה וראש הרשת

"השביל בונה חוסן נפשי, שהופך תלמיד להיות חלק מארץ ישראל, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בעולמו, לבנות את אישיותו, לשאת באחריות, להבין ולהרגיש מה היא חבורה, כוחה ועוצמתה".

"פריצת הדרך" של הישיבה בפרויקט שביל ישראל לישיבה שאינה סביבתית, מלמדת על חשיבה שונה, יצירתית, האווירה בישיבה, דרכה החינוכית ובעיקר על אמונה גדולה.

אמונה בבורא עולם – מה רבו מעשיך ה'! 
אמונה שהשמים הם הגבול – הבלתי יאומן נהיה אפשרי!
אמונה ביכולת ובכוח הרצון של כל אחד ואחד,ובידיעה ש"הכל בראש"!!

השביל בונה חוסן נפשי, שהופך תלמיד להיות חלק מארץ ישראל, להרגיש את הקדוש ברוך הוא בעולמו, לבנות את אישיותו, לשאת באחריות, להבין ולהרגיש מה היא חבורה, כוחה ועוצמתה.

חלק בלתי נפרד מהצעידה הוא השיח. שיח פנימי של עיבוד החוויות, הקשיים והאתגרים, לגדילה ולהעצמה. השיח הינו חלק מהשפה המיוחדת של ישיבת נועם בחיי היומיום ואינה פוסקת אלא מתעצמת בשביל.

הלכה למעשה, במהלך שנתיים, צועדים תלמידים המעוניינים, מכיתות ח' – י"א, את כל שביל ישראל מצפון לדרום !  (1,000 ק"מ !)  על חשבון ימי לימודים וימי חופשה. 

כל שנתיים מתחיל מחזור חדש. בשנת תשפ"ב החל לצעוד המחזור השביעי. 

חשיבות גדולה יש ביצירת חבורה – דבוקה, רב גילאית. עם כל הייחודיות של כל שכבה ושכבה, מיוחדת ישיבת נעם בקשר ובאחווה בין השכבות.

יש השואלים, לטייל בשביל ישראל על חשבון הלימודים, והלימודים מה יהיה עליהם?!

הניסיון מוכיח ששביל ישראל הינו זרז, מטען, ואולי ה"פסיכולוג" של הצועדים. הוא נותן את הכוח גם ללימודים!!

אילו מסעות נעבור בתוכנית?

שביל ישראל

המסע נפרס לאורך שנתיים בהם התלמידים עוברים בצעידה כ- 1000 ק"מ. מסע רב גילאי (ח'-יא') שבמהלכו משתלבים הליכה אתגרית, דיבוק חברים, נשיאה בעול עם חברו, מנהיגות והובלה.

צועדים לגדולות

מסע בין שלושה ימים העוסק במעגלי שייכות: אני - עצמי, אני - חברה, אני - עם ישראל. זהו מסע עם דגש מיוחד על התבוננות פנימית, שיח קבוצתי פתוח, חיבורים, משחקי העצמה, o.d.t, מודעות והכרת עולם הנפש, הכרות עומק עם גוונים ואוכלוסיות שונות בחברה הישראלית.

שביל הגולן -
מסע אב ובן

אבות ובנים המעוניינים לצאת למסע אתגרי משותף של צעידה לאורך כ - 120 ק"מ מהר החרמון ועד מבוא חמת.

במסע, מפגשי שיח משותפים, משימות בזוגות, משחקים, הפעלה חברתית, סדנאות וכד'. המסע נעשה בשיתוף רשת נעם - צביה.

אילו מסעות נעבור בתוכנית?

שביל ישראל

התוכנית נפרסת על שנתיים בהם התלמידים עוברים בצעידה כ- 1000 ק"מ. מסע רב גילאי (ח'-יא') שבמהלכו משתלבים הליכה אתגרית, דיבוק חברים, נשיאה בעול עם חברו, מנהיגות והובלה.

צועדים לגדולות

מסע בין שלושה ימים העוסק במעגלי שייכות: אני - עצמי, אני - חברה, אני - עם ישראל. זהו מסע עם דגש מיוחד על התבוננות פנימית, שיח קבוצתי פתוח, חיבורים, משחקי העצמה, o.d.t, מודעות והכרת עולם הנפש, הכרות עומק עם גוונים ואוכלוסיות שונות בחברה הישראלית.

שביל הגולן - מסע אב ובן

אבות ובנים המעוניינים לצאת למסע אתגרי משותף של צעידה לאורך כ - 120 ק"מ מהר החרמון ועד מבוא חמת.

במסע, מפגשי שיח משותפים, משימות בזוגות, משחקים, הפעלה חברתית, סדנאות וכד'. המסע נעשה בשיתוף רשת נעם - צביה.

טיולים

תוכנית ישיבתית לטיולים חד יומיים, סיורים, טיולים שנתיים בני שלושה ימים. תוכנית שש שנתית בהובלה ושיתוף התלמידים ועוד.
משואה לתקומה

אנחנו בוחרים להעביר את נושא השואה בארץ. המסע עובר במקומות שונים בארץ, בו הבנים נחשפים ונפגשים עם דמויות ומקומות משמעותיים.

במהלך המסע אנו מעמיקים בעבר והשלכותיו לעתיד, בקישור לעם היהודי ולארץ ישראל. תוך כדי המסע עולות תובנות רבות ברמה האישית, הרגשית , הערכית הלאומית והאמונית.

סובב ירושלים

תלמידי חטיבת הביניים המעוניינים יוצאים למסעות במהלך השנה באורך של כ - 40 ק"מ סביבות ירושלים (בפנים ובחוץ). בתוכנית נעסוק במגוון נושאים: ארכיאולוגיה. מורשת קרב. מורשת ישראל ועוד...

טיולים

תוכנית ישיבתית לטיולים חד יומיים, סיורים, טיולים שנתיים בני שלושה ימים. תוכנית שש שנתית בהובלה ושיתוף התלמידים ועוד.

משואה לתקומה

אנחנו בוחרים להעביר את נושא השואה בארץ. המסע עובר במקומות שונים בארץ, בו הבנים נחשפים ונפגשים עם דמויות ומקומות משמעותיים. במהלך המסע אנו מעמיקים בעבר והשלכותיו לעתיד, בקישור לעם היהודי ולארץ ישראל. תוך כדי המסע עולות תובנות רבות ברמה האישית, הרגשית , הערכית הלאומית והאמונית .

סובב ירושלים

תלמידי חטיבת הביניים המעוניינים יוצאים למסעות במהלך השנה באורך של כ - 40 ק"מ סביבות ירושלים (בפנים ובחוץ). בתוכנית נעסוק במגוון נושאים: ארכיאולוגיה. מורשת קרב. מורשת ישראל ועוד...

התוכנית מקדמת

התוכנית מקדמת

העצמה ומנהיגות

גיבוש
חברתי

מפגש
וחוויה

אתגר
ושטח

העצמה
ומנהיגות

מעורבות התלמידים בבחירת המסלולים, האתרים והתכנים לצד תכנון והדרכת המסעות, מעניקים לתלמידים תחושת מסוגלות ועצמאות.

לקיחת אחריות בצוותים וביוזמות הנולדות מהשטח, כמו גם צליחת האתגרים הפיזיים והמנטליים, הופכים את המסעות לחוויה מעצימה ומשמעותית המפתחת בתלמידים כישורי מנהיגות, העצמה והובלה.

גיבוש חברתי

כשמשוטים יד ועוזרים לחבר לטפס, כל פסגה אפשרית. המסעות מייצרים קרבה ושותפות גורל, ההתמודדות עם האתגרים בשטח תוך פעילויות וסדנאות משותפות מביאים לחיבור וגיבוש, קבלה ורעות אמיתית. אנו צועדים יחד.

מפגש וחוויה​​

בסוף יום, ליד המדורה, במעגל שיח וניגון או בשיחה פרטית, אפשר להרגיש את השרירים ואת כוחות הגוף והנפש.

שעת ערב של עצירה מרעננת לאחר יום מסע מפרך, לינת שטח בליל ירח מלא תחת כיפת השמיים מזמנים איתם נוכחות מיוחדת של קורת רוח פנימית ומחברת. חוויה עמוקה ומרגשת.

העצמה
ומנהיגות

מעורבות התלמידים בבחירת המסלולים, האתרים והתכנים לצד תכנון והדרכת המסעות, מעניקים לתלמידים תחושת מסוגלות ועצמאות.

לקיחת אחריות בצוותים וביוזמות הנולדות מהשטח, כמו גם צליחת האתגרים הפיזיים והמנטליים, הופכים את המסעות לחוויה מעצימה ומשמעותית המפתחת בתלמידים כישורי מנהיגות, העצמה והובלה.

גיבוש חברתי

כשמושיטים יד ועוזרים לחבר לטפס, כל פסגה אפשרית. המסעות מייצרים קרבה ושותפות גורל, ההתמודדות עם האתגרים בשטח תוך פעילויות וסדנאות משותפות מביאים לחיבור וגיבוש, קבלה ורעות אמיתית. אנו צועדים יחד.

מפגש וחוויה​​

בסוף יום, ליד המדורה, במעגל שיח וניגון או בשיחה פרטית, אפשר להרגיש את השרירים ואת כוחות הגוף והנפש.

שעת ערב של עצירה מרעננת לאחר יום מסע מפרך, לינת שטח בליל ירח מלא תחת כיפת השמיים מזמנים איתם נוכחות מיוחדת של קורת רוח פנימית ומחברת. חוויה עמוקה ומרגשת.

גלריה

גלריה

בוגרי התוכנית מספרים​